Gweithgareddau Ategol Deall Pethau Byw

Save £2.20
filler

Title: Paperback
Price:
Sale price£13.79 Regular price£15.99

Description

Mae'r gyfres Gweithgareddau Ategol yn cynnwys gweithgareddau llun-gop?adwy i'w defnyddio gyda dysgwyr araf neu ddisgyblion gydag anawsterau dysgu yng Nghyfnod Allweddol 2. Mae'r llyfrau'n cyflwyno un cysyniad ar bob taflen, gan ddefnyddio iaith syml a llinellau du clir ar luniau, sy'n eu gwneud yn hawdd i'w darllen a'i deall. Mae Deall Pethau Byw yn cynnwys 42 o daflenni llun-gop?adwy i helpu disgyblion i ddeall prosesau bywyd a phethau byw. Mae'r taflenni'n atgyfnerthu dulliau ymchwil gwyddonol drwy fynnu bod disgyblion yn cynllunio, gwneud gweithgareddau ymarferol, ystyried tystiolaeth, a chyflwyno syniadau a chasgliadau. Mae'r taflenni'n canolbwyntio ar brosesau bywyd sy'n gyffredin i bopeth byw, pobl, ac anifeiliaid eraill a phlanhigion gwyrdd, yn ogystal ? sut mae pethau byw yn cysylltu ?'u hamgylchedd.

Details

Publisher -

Author(s) - Alan Jones | Roy Purnell | Janet O'Neill

Paperback

Published Date - May 28 2015

ISBN - 9781783170272

Dimensions - 29.7 x 21 x 0.3 cm

Page Count - 48

Payment & Security

American Express Apple Pay Diners Club Discover Maestro Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed